Doprava Avia

Přeprava materiálů vozem Avia

Cena práce vozem Avia je 400,- Kč za hodinu  nebo 25,- Kč za km bez dph

  • dodání písků, zeminy, uhlí, drtí, kačírku
  • možnost skládání materiálu dopravním pásem
  • odvoz a likvidace zeminy, sutě
  • prodej a dovoz palivového dříví